Obsah a termíny přípravného kurzu EFP

Kurz je zaměřen na:

  1. prohloubení znalostí kurzu EFA - tj. zejména na oblast finanční matematiky, makroekonomie, investic, pojištění, úvěrů a nemovitostí, daní a práva. Prohloubení a rozšíření témat je věnována časová dotace 6 prezenčních dnů.
  2. nově se kurz věnuje oblastem finančního plánování (časová dotace 14 prezenčních dnů), zejména:
    a) majetkové plánování
    b) finančně plánovací proces
    c) finanční plánování pro podnikatele
    d) mezinárodní aspekty finančního plánování

Náplň kurzu KFP odpovídá náplni certifikační zkoušky EFP.

Termíny přípravného kurzu

Celková délka kurzu je 20 dní prezenčního studia a je rozdělena do dvoudenních bloků, které proběhnou od února 2021 do listopadu 2021 v Praze (hotel Lifestyle Prague). První dvouden začíná 11. - 12. 2. 2021. Na druhý dvouden (4. -5. 3. 2021) všem přihlášeným doporučujeme ubytování, abychom „utužili“ Vaši studijní skupinu. Dále dostáváte neomezený přístup do účastnické sekce, kde najdete video a audio záznamy 20 dnů kurzů včetně skript a prezentací lektorů v elektronické podobě. Termíny jednotlivých bloků jsou uvedeny v Harmonogramu kurzu.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Kontaktujte Petra Pavláska:
Tel.: +420 602 790 222
E-mail: pp@kfp.cz

© 2017 KFP
Programovali: SE-MO Data

ADRESA

KFP trénink, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 293
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 26866994
DIČ: CZ26866994
číslo účtu: 2814247001/5500